Ek”Shareef Ladki” aur “DIANASOUR” me common kya hai? ? ? ? ? ? ? ? ? simple.. . . . Dono ab is duniya me nahi rahe..!

Ek”Shareef Ladki” aur “DIANASOUR” me common kya hai? ? ? ? ? ? ? ? ? simple.. . . . Dono ab is duniya me nahi rahe..!