Kaise mumkin tha kisi aur doctor se ilaaz karna…? Ae dost… ishq ka rog tha mummy ki chappal se hi aaram aa gaya….

Kaise mumkin tha kisi aur doctor se ilaaz karna…? Ae dost… ishq ka rog tha mummy ki chappal se hi aaram aa gaya….